apsiruošti

apsiruõšti vksm. Kõl apsi̇̀ruošiau, ir piẽtūs atė̃jo.

.

Look at other dictionaries:

  • apdurstyti — apdùrstyti 1. tr. K aplink apibadyti. 2. refl. apsiruošti: Kol su kiaulėm apsidùrstysiu... Vlk. durstyti; apdurstyti; atidurstyti; išdurstyti; padurstyti; perdurstyti; pradurstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibėgti — 1. intr. J bėgti aplink: Aplink ką apbėgti K. Su savo sveikata nė aplink pirkią neapibėgsi Nmn. Apibėk, vaikel, apie triobas, gal užtiksi kur žąsiukus Gs. 2. tr. greitai apeiti ką atliekant, apsiruošti: Jis viską apibėga: kiaules pašeria, karves… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplumpoti — apiplum̃poti intr. apeiti, apsiruošti: Apiplumpojau, tai dabar galėsiu paverpėt Blnk. plumpoti; apiplumpoti; išplumpoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkiūtinėti — intr. Skr 1. kiūtinėti apie ką: Senis apkiūtinė[ja] apie ūkį J. 2. kiūtinėjant apsiruošti: Motina a negali apkiūtinėt: valgyt išvirt, apšluot? Bsg. kiūtinėti; apkiūtinėti; iškiūtinėti; pakiūtinėti; prakiūtinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkuklinėti — tr. pamažu apeiti darbus, apsiruošti: Tau gerai, kai močia visa ką apeina, apkuklinėja Trgn. kuklinėti; apkuklinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkuopti — apkuõpti, ia, àpkuopė (apìkuopė) tr. 1. SD383,24 apvalyti, apšvarinti: Žemė nuo akmenų apkuopta J.Jabl. Apkuõpk bent kiek gryčią, labai daug šiukšlių Dgl. Apkuopk indus ir eik bulvių kasti Mrk. Seną žmogų vis apkuõpk, apdabok, pats gi negali …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplervinėti — intr. apeiti, apsiruošti: Kol aplervinėja, tai pusė dienos išeina Ds. lervinėti; aplervinėti; išlervinėti; pasilervinėti; prilervinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplėkti — aplė̃kti, àplekia, àplėkė 1. tr., intr. K apskristi aplink ką: Aplėkė pasaulį rš. 2. intr. apibėgti aplink ką: Apilėkė aplink ežerą kai vėjas Švnč. 3. tr. apeiti, apibėgti, apskristi daug vietų norint ką surasti, pamatyti, aplankyti: Per vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apruošti — apruõšti, ia (àpruošia), àpruošė tr. 1. LL166, DŽ apeiti namų apyvoką, aptvarkyti, sutvarkyti: Anas te neapruõšia gerai, vis vyras Alks. Mala ir mala liežiuviu, geriau sa[vo] pirkią apruõšt LKKXIII129(Grv). Apruošk kiaules Žml. Motina viena… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsibrūžti — apsibrū̃žti, ia, apsìbrūžė apsiruošti: Tu biškį apsibrū̃žk aplei namus, aš eisu pri šieno Grg. brūžti; apsibrūžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.